Ochrana osobních údajů

Ceníme si Vašeho zájmu o nabídku našich služeb. Ochrana soukromí a osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Protože Vám chceme nabídnout maximální transparentnost a bezpečnost, uvádíme v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů informace o typu, rozsahu a účelu shromažďování, použití a zpracování námi získávaných informací a údajů.

 

A. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Shromažďujeme, uchováváme a využíváme informace a údaje, které nám v rámci obchodního vztahu poskytujete. Naše internetové stránky obsahují také odkazy na internetové stránky jiných subjektů. Zpravidla jsou označeny uvedením internetové adresy. Na obsah a formu internetových stránek jiných poskytovatelů nemáme žádný vliv, a proto na internetové stránky jiných subjektů nemůžeme rozšířit obsah tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Získáváme informace těchto druhů:

  • údaje získávané při Vaší návštěvě našich internetových stránek (viz bod č. 1),
  • klientské údaje v rámci obchodního vztahu, zejména osobní údaje a údaje ohledně otevření účtu a používání bankovních, finančních a investičních služeb (viz bod č. 2),
  • údaje získávané při Vašem využívání našich služeb.

1. Údaje získávané při Vaší návštěvě našich internetových stránek

V zásadě můžete naše internetové stránky navštívit, aniž bychom se dozvěděli, kdo jste. Pouze pro statistické a interní systémové účely zaznamenáváme kromě zkráceného tvaru Vaší IP adresy ještě čas přístupu, objem přenesených dat a údaje o tom, které z našich stránek jste navštívili, z jakých internetových stránek jste k nám přišli a jaký internetový prohlížeč používáte. Pokud z těchto údajů bude možno případně dovodit osobní údaje, budou se na ně samozřejmě vztahovat zákonné předpisy o ochraně osobních údajů. Zjišťování totožnosti na základě daných údajů neprovádíme.

Za účelem zlepšování nabídky našich internetových stránek využíváme tzv. soubory cookie. Jde o textové soubory s informacemi, které internetový prohlížeč ukládá do Vašeho počítače, jakmile otevřete některou z našich internetových stránek. Tato technologie souborů cookie nám umožňuje přizpůsobit naše internetové stránky preferovaným zájmovým oblastem. Chcete-li zamezit používání souborů cookie, můžete jejich přijímání odmítnout v prohlížeči. Podrobnosti o fungování jsou uvedeny v návodu k používání internetového prohlížeče od jeho výrobce.

Naše internetové stránky využívají službu Google Analytics, analytickou službu internetových stránek společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá tzv. soubory „cookie“ – textové soubory, které ukládá do Vašeho počítače a které umožňují analyzovat Vaše používání internetových stránek. Informace o používání těchto internetových stránek, které generuje soubor cookie (včetně Vaší IP adresy, která je však pomocí určité metody anonymizovaná tak, že ji nelze uvést do souvislosti s konkrétním internetovým připojením), se odesílají na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány.

Společnost Google využije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání těchto internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na těchto internetových stránkách pro provozovatele těchto internetových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a využíváním internetu. Společnost Google může případně tyto informace poskytnout také třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud třetí strana zpracovává tyto údaje na objednávku společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými údaji od společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zakázat volbou v příslušném nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o Vás výše popsaným způsobem a pro výše zmíněný účel shromáždí společnost Google.
Doplněk internetového prohlížeče, který umožňuje deaktivovat službu Google Analytics, nabízí návštěvníkům internetových stránek lepší kontrolu nad tím, jaké údaje o navštívených stránkách bude služba Google Analytics shromažďovat. Budoucí shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics můžete odmítnout tak, že si do internetového prohlížeče nainstalujete doplněk, který tuto službu deaktivuje (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs).

Službu Google Analytics využíváme také k vyhodnocování údajů ze souborů služeb AdWords a DoubleClick pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete ji deaktivovat pomocí správce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs).

Kromě doplňku internetového prohlížeče nebo nastavení v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete budoucí shromažďování údajů službou Google Analytics na těchto internetových stránkách zakázat také kliknutím na níže uvedený odkaz (zákaz bude fungovat jen v daném internetovém prohlížeči a jen pro tuto doménu). Do Vašeho zařízení se přitom uloží soubor „opt out cookie“. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete muset na tento odkaz kliknout znovu. (Klikněte na odkaz: Deaktivovat službu Google Analytics).
Další informace získáte na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů získáte na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na adrese https://www.google.de/intl/cs/policies/.

Google +1

Naše internetová prezentace používá tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus, kterou provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Tlačítko lze rozpoznat podle znaménka „+1“ na bílém pozadí.

Pokud otevřete stránku v rámci naší internetové prezentace, která obsahuje takové tlačítko, Váš internetový prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google. Společnost Google přenese obsah tlačítka „+1“ přímo do Vašeho internetového prohlížeče, který jej vloží na danou stránku. Nemůžeme proto ovlivnit rozsah údajů, které společnost Google pomocí tohoto tlačítka shromažďuje, předpokládáme však, že je zaznamenávána mimo jiné Vaše IP adresa.
Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, o jejich dalším zpracování a využívání ze strany společnosti Google i o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které se týkají tlačítka „+1“: www.google.com: +1button
Pokud jste členy internetové sociální sítě Google Plus a nechcete, aby společnost Google prostřednictvím naší internetové prezentace shromažďovala údaje o Vás a propojila je s Vašimi členskými údaji, které jsou uloženy u společnosti Google, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásit ze sociální sítě Google Plus.

Facebook

Naše internetová prezentace používá zásuvné moduly sociální sítě facebook.com (dále jen „zásuvné moduly“), kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Zásuvné moduly lze rozpoznat podle loga sociální sítě Facebook (bílé písmeno „f“ na modré dlaždici, nebo symbol vztyčeného palce „To se mi líbí“), případně mohou být označeny dovětkem „Zásuvný modul sociální sítě Facebook“. Seznam a vzhled zásuvných modulů sociální sítě Facebook si můžete prohlédnout na této adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pokud otevřete stránku v rámci naší internetové prezentace, která obsahuje takový zásuvný modul, Váš internetový prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu se přenese přímo do Vašeho internetového prohlížeče, který jej vloží na danou stránku. Nemůžeme proto ovlivnit rozsah údajů, které společnost Facebook pomocí tohoto zásuvného modulu shromažďuje, a proto Vás o tom informujeme na základě informací, které jsou nám dostupné.Integrací zásuvného modulu získá společnost Facebook informace o tom, že jste otevřeli příslušnou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Facebook, může společnost Facebook návštěvu propojit s Vaším účtem sociální sítě Facebook. Pokud s těmito zásuvnými moduly navážete jakoukoli interakci (například kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo odesláním komentáře), budou příslušné informace z Vašeho prohlížeče odeslány přímo společnosti Facebook, která je uloží. Pokud nejste členem sociální sítě Facebook, existuje přesto možnost, že společnost Facebook zjistí Vaši IP adresu a uloží ji.
Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, o jejich dalším zpracování a využívání ze strany společnosti Facebook i o Vašich souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php
Pokud jste členem internetové sociální sítě Facebook a nechcete, aby společnost Facebook prostřednictvím naší internetové prezentace shromažďovala údaje o Vás a propojila je s Vašimi členskými údaji, které jsou uloženy u společnosti Facebook, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace odhlásit ze sociální sítě Facebook.

Twitter

Do naší internetové prezentace jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Použitím služby Twitter a funkce „retweet“ dojde k propojení Vámi navštívených internetových stránek s Vaším účtem Twitter a jejich zveřejnění jiným uživatelům. Zároveň jsou údaje předávány společnosti Twitter. Upozorňujeme, že jako poskytovateli internetových stránek nám není znám obsah přenášených údajů a jejich využívání společností Twitter. Další informace na toto téma najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese: http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany osobních údajů ve službě Twitter můžete změnit v nastavení účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

Ikony sociálních sítí

Do naší internetové prezentace jsou integrovány tzv. ikony sociálních sítí (např. YouTube, LinkedIn, Xing), a to pouze ve formě odkazů na příslušné služby. Po kliknutí na integrovaný grafický symbol budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele služby, takže k přenosu informací o uživateli dojde až poté. Informace o zpracování Vašich osobních údajů při používání těchto internetových stránek najdete v příslušných zásadách o ochraně osobních údajů poskytovatelů.

2. Shromažďování osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje využíváme a zpracováváme nejprve za účelem uzavření smlouvy a zpracování Vašich požadavků a přání. Osobní údaje označují jednotlivé údaje o Vašich osobních a skutkových poměrech, například Vaše jméno, adresu nebo e-mailovou adresu a Vaše zkušenosti s investováním. Takovéto údaje shromažďujeme jen v případě, že nám je dobrovolně a výslovně poskytnete a tímto způsobem nám dáte najevo, že souhlasíte s jejich využíváním a zpracováním. Je pro nás samozřejmostí shromažďovat jen takové údaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci těchto nabídek. Pokud Vás požádáme o poskytnutí dalších údajů, bude to jen za účelem např. usnadnění komunikace s Vámi, nebo zkvalitnění našich služeb.
Pokud budete výslovně a dobrovolně souhlasit s poskytnutím údajů třetím stranám, zejména zprostředkovatelům, poskytneme těmto osobám údaje v tomto rozsahu za účelem prezentace jejich finančních služeb, investičních a finančních produktů nebo pro účely informačních kampaní a informačních letáků (zpravodajů).
Dále námi shromážděné údaje v případě potřeby poskytneme společnostem, které pro nás pracují jako poskytovatelé služeb. S těmito společnostmi uzavíráme dohody o zpracování údajů z objednávek, které tyto společnosti zavazují k tomu, aby údaje ukládaly a využívaly jen za účelem vyřízení naší objednávky.
Chcete-li se přihlásit k odběru našeho zpravodaje, musíte uvést svou e-mailovou adresu, na kterou můžeme zpravodaj zasílat, a také své jméno a příjmení. Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete souhlas tím, že na tuto adresu můžeme zasílat zpravodaj, abychom Vás informovali o svých produktech a službách. Vaše e-mailová adresa a uvedené jméno a příjmení zůstanou uloženy do té doby, dokud nezrušíte odběr zpravodaje. Uložení slouží jen k tomu, abychom Vám mohli zasílat personalizovaný zpravodaj. Při přihlášení k odběru a potvrzení navíc ukládáme Vaši IP adresu a čas přihlášení, abychom zamezili zneužití Vašich osobních údajů.
Přihlášením k odběru vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním a odběrem zpravodaje přizpůsobeného na míru Vašim osobním zájmům. Přizpůsobení je zajištěno analýzou chování uživatele na základě webových signálů (pixelové sledování) a vaší e-mailové adresy, které jsou propojeny s vlastním ID. Zjišťujeme přitom, kdy naše zpravodaje čtete a na jaké odkazy v nich klikáte, z čehož vyvozujeme Vaše možné osobní zájmy. Tyto údaje propojujeme s informacemi o vaší činnosti na našich internetových stránkách. Tyto informace nejsou spojovány s dalšími Vámi poskytnutými informacemi.
K rozesílání našeho zpravodaje využíváme službu MailChimp. MailChimp je služba společnosti The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. Údaje, které jsou uloženy po přihlášení odběru zpravodaje
(e-mailová adresa, příp. jméno, IP adresa, datum a čas přihlášení k odběru) jsou odeslány na server společnosti The Rocket Science Group v USA. Další informace o ochraně osobních údajů služby MailChimp najdete na adrese: http://mailchimp.com/legal/privacy/.
Souhlas se zasíláním a odběrem můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušné tlačítko v zaslaném zpravodaji, zasláním e-mailu na adresu info@bernstein-bank.com nebo na základě sdělení, které odešlete na kontakt uvedený v tiráži, což bude mít za následek vymazání získaných údajů o uživateli.

B. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Neustálý rozvoj internetových technologií vyžaduje průběžnou úpravu prohlášení o ochraně osobních údajů podle měnící se situace. Takovéto úpravy včas oznámíme na těchto internetových stránkách.

C. Bezpečnostní informace

Zdůrazňujeme, že při přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Data jsou prostřednictvím našich internetových stránek přenášena zásadně pomocí SSL šifrování a nabízejí tak vysoký bezpečnostní standard.

Při e-mailové komunikaci stále hrozí nebezpečí, že zprávy může objevit neoprávněná osoba, a nelze tedy zaručit jejich důvěrnost. Při e-mailové komunikaci nelze navíc identifikovat, zda se nejedná o podvrh nebo pozměnění e-mailové komunikace.
I v případě, kdy klient opatří svoji e-mailovou zprávu elektronickým, zaručeným elektronickým nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem podle Zákona o elektronickém podpisu ze dne 16. května 2001, nejsme technicky schopni provést jeho ověření.

D. Informace, zrušení, poznámky

Na základě písemné žádosti Vám rádi poskytneme bližší informace o tom, zda ukládáme Vaše osobní údaje, případně o jaké osobní údaje se jedná. Pokud budou Vaše osobní údaje chybné, můžete neprodleně požádat a jejich opravu. Poskytnutí informací či provedení změny je samozřejmě bezplatné. Mimoto máte do budoucna právo na částečné nebo úplné zrušení svého souhlasu s využíváním údajů. Pokud o to požádáte, Vaše příslušné údaje vymažeme nebo zablokujeme. Za účelem uplatnění těchto práv či v případě dotazů, poznámek nebo stížností v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně údajů se obracejte na adresu:

Bernstein Bank GmbH
Maximilianstr. 13, 80539 Mnichov, Německo
Telefon: +49 (0) 89-2154 310 – 0
Fax: +49 (0) 89-2154 310 – 99
E-mail: privacy@bernstein-bank.com